ประกาศแยกตามจังหวัด
ประกาศ "จังหวัดมหาสารคาม" ทั้งหมด 5 รายการ
PS6505250008541
4,900 บาท
อบรมหลักสูตร “การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและวิธีการปฏิบัติหลังการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๕”
ผู้ลงประกาศ : MSU1
เบอร์โทร : 0612422651
อีเมล์ : bmcenter.me@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : 255/11 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม 44000
ลงประกาศ : 25/05/2565 15:37:57
อัพเดตล่าสุด : 25/05/2565 15:37:57
 
PS6505230008497
3,900 บาท
อบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาและพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและหน่วยงานตรวจสอบ (สตง., ป.ป.ท., ป.ป.ช.) และบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้านวินัย ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้ลงประกาศ : MSU1
เบอร์โทร : 0612422651
อีเมล์ : bmcenter.me@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : 255/11 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม 44000
ลงประกาศ : 23/05/2565 11:50:49
อัพเดตล่าสุด : 23/05/2565 11:50:49
 
PS6505230008480
3,900 บาท
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบสารบัญและการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ผู้ลงประกาศ : MSU1
เบอร์โทร : 0612422651
อีเมล์ : bmcenter.me@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : 255/11 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม 44000
ลงประกาศ : 23/05/2565 10:43:50
อัพเดตล่าสุด : 23/05/2565 10:43:50
 
PS6505200008419
3,900 บาท
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”
ผู้ลงประกาศ : MSU1
เบอร์โทร : 0612422651
อีเมล์ : bmcenter.me@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : 255/11 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม 44000
ลงประกาศ : 20/05/2565 10:30:18
อัพเดตล่าสุด : 20/05/2565 10:30:18
 
PS6504260007627
780,000 บาท
ที่ดินพร้อมที่พัก อำเภอเมืองมหาสารคาม ขนาด 8x8 เมตร พร้อมต่อเติม จำนวน 5 ไร่
ผู้ลงประกาศ : โจ้
เบอร์โทร : 0991984999
อีเมล์ : patomrunma@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : ถนนเส้น ราชภัฎมหาสารคาม - โกสุมพิสัย ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม 0
ลงประกาศ : 26/04/2565 10:44:00
อัพเดตล่าสุด : 26/04/2565 10:44:00
 
 
1