ข้อมูลประกาศ "การศึกษา อบรมสัมนา" ทั้งหมด 22 รายการ
PS6309110001163
3,500 บาท
MUT TRAINING CENTER หลักสูตรอบรม เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน
ผู้ลงประกาศ : MUT Training Center
เบอร์โทร : 0922464638
อีเมล์ : training.mut@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
จังหวัด : กรุงเทพฯ 10530
ลงประกาศ : 11/09/2563 13:31:39
อัพเดตล่าสุด : 11/09/2563 13:31:39
 
PS6309110001162
3,700 บาท
MUT TRAINING CENTER หลักสูตรอบรม EasyEDA-Sim สำหรับพัฒนาการสอนอาจารย์ระดับอาชีวศึกษา
ผู้ลงประกาศ : MUT Training Center
เบอร์โทร : 0922464638
อีเมล์ : training.mut@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
จังหวัด : กรุงเทพฯ 10530
ลงประกาศ : 11/09/2563 13:29:52
อัพเดตล่าสุด : 11/09/2563 13:29:52
 
PS6309110001161
7,900 บาท
MUT TRAINING CENTER หลักสูตรอบรม โปรแกรม Autodesk Inventor
ผู้ลงประกาศ : MUT Training Center
เบอร์โทร : 0922464638
อีเมล์ : training.mut@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
จังหวัด : กรุงเทพฯ 10530
ลงประกาศ : 11/09/2563 13:28:32
อัพเดตล่าสุด : 11/09/2563 13:28:32
 
PS6309110001160
7,500 บาท
MUT TRAINING CENTER หลักสูตรอบรม iPhone and iPad Application Development (Intermediate Level) (การสร้างแอปบนไอโฟนและไอแพด ระดับปานกลาง) รุ่นที่ 2
ผู้ลงประกาศ : MUT Training Center
เบอร์โทร : 0922464638
อีเมล์ : training.mut@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
จังหวัด : กรุงเทพฯ 10530
ลงประกาศ : 11/09/2563 13:26:25
อัพเดตล่าสุด : 11/09/2563 13:26:25
 
PS6309110001159
6,500 บาท
MUT TRAINING CENTER หลักสูตรอบรม iOS Application Development with Swift (for Beginner) (การสร้างแอปบนไอโฟน และไอแพคด้วยสวิฟท์ ระดับเบื้องต้น) รุ่นที่ 2
ผู้ลงประกาศ : MUT Training Center
เบอร์โทร : 0922464638
อีเมล์ : training.mut@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
จังหวัด : กรุงเทพฯ 10530
ลงประกาศ : 11/09/2563 13:24:30
อัพเดตล่าสุด : 11/09/2563 13:24:30
 
PS6309110001158
6,900 บาท
MUT TRAINING CENTER หลักสูตรอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC)
ผู้ลงประกาศ : MUT Training Center
เบอร์โทร : 0922464638
อีเมล์ : training.mut@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
จังหวัด : กรุงเทพฯ 10530
ลงประกาศ : 11/09/2563 13:21:59
อัพเดตล่าสุด : 11/09/2563 13:21:59
 
PS6309110001157
3,500 บาท
MUT TRAINING CENTER หลักสูตรอบรม การลดต้นทุนและความสูญเปล่าด้วยหลักการ Kaizen
ผู้ลงประกาศ : MUT Training Center
เบอร์โทร : 0922464638
อีเมล์ : training.mut@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
จังหวัด : กรุงเทพฯ 10530
ลงประกาศ : 11/09/2563 13:19:20
อัพเดตล่าสุด : 11/09/2563 13:19:20
 
PS6309110001156
3,700 บาท
MUT TRAINING CENTER หลักสูตรอบรม MultiSim โปรแกรมสำหรับพัฒนาการสอนระดับมัธยมศึกษา
ผู้ลงประกาศ : MUT Training Center
เบอร์โทร : 0922464638
อีเมล์ : training.mut@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
จังหวัด : กรุงเทพฯ 10530
ลงประกาศ : 11/09/2563 13:16:30
อัพเดตล่าสุด : 11/09/2563 13:16:30
 
PS6309110001155
3,900 บาท
MUT TRAINING CENTER หลักสูตรอบรม การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR เบื้องต้น (Fundamental of DSLR Photography) รุ่นที่ 2
ผู้ลงประกาศ : MUT Training Center
เบอร์โทร : 0922464638
อีเมล์ : training.mut@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
จังหวัด : กรุงเทพฯ 10530
ลงประกาศ : 11/09/2563 13:14:20
อัพเดตล่าสุด : 11/09/2563 13:14:20
 
PS6309110001154
3,700 บาท
MUT TRAINING CENTER หลักสูตรอบรม DCACLAB สำหรับครูสายวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ผู้ลงประกาศ : MUT Training Center
เบอร์โทร : 0922464638
อีเมล์ : training.mut@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
จังหวัด : กรุงเทพฯ 10530
ลงประกาศ : 11/09/2563 13:11:45
อัพเดตล่าสุด : 11/09/2563 13:11:45