ข้อมูลประกาศ "การศึกษา อบรมสัมนา" ทั้งหมด 11 รายการ
PS6505250008541
4,900 บาท
อบรมหลักสูตร “การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและวิธีการปฏิบัติหลังการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๕”
ผู้ลงประกาศ : MSU1
เบอร์โทร : 0612422651
อีเมล์ : bmcenter.me@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : 255/11 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม 44000
ลงประกาศ : 25/05/2565 15:37:57
อัพเดตล่าสุด : 25/05/2565 15:37:57
 
PS6502220006441
5,000,000 บาท
บริษัทDirect money กู้เงินด่วน ขยายกิจการ
ผู้ลงประกาศ : เอกพันธ์ นวมล
เบอร์โทร : 0959146597
อีเมล์ : directmoney300@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : 369/56
จังหวัด : กรุงเทพฯ 74110
ลงประกาศ : 16/05/2565 10:27:57
อัพเดตล่าสุด : 24/05/2565 14:22:25
 
PS6505230008497
3,900 บาท
อบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาและพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและหน่วยงานตรวจสอบ (สตง., ป.ป.ท., ป.ป.ช.) และบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้านวินัย ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้ลงประกาศ : MSU1
เบอร์โทร : 0612422651
อีเมล์ : bmcenter.me@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : 255/11 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม 44000
ลงประกาศ : 23/05/2565 11:50:49
อัพเดตล่าสุด : 23/05/2565 11:50:49
 
PS6505230008480
3,900 บาท
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบสารบัญและการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ผู้ลงประกาศ : MSU1
เบอร์โทร : 0612422651
อีเมล์ : bmcenter.me@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : 255/11 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม 44000
ลงประกาศ : 23/05/2565 10:43:50
อัพเดตล่าสุด : 23/05/2565 10:43:50
 
PS6505200008419
3,900 บาท
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”
ผู้ลงประกาศ : MSU1
เบอร์โทร : 0612422651
อีเมล์ : bmcenter.me@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : 255/11 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม 44000
ลงประกาศ : 20/05/2565 10:30:18
อัพเดตล่าสุด : 20/05/2565 10:30:18
 
PS6505070008029
5,000,000 บาท
ให้ธุรกิจคุณคล่องตัว ไปได้ต่อ
ผู้ลงประกาศ : saran diajai
เบอร์โทร : 0620833362
อีเมล์ : takemoney99@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : 458/69
จังหวัด : กรุงเทพฯ 10150
ลงประกาศ : 07/05/2565 11:32:16
อัพเดตล่าสุด : 17/05/2565 15:27:34
 
PS6409070004566
98 บาท
สอนสร้างเพจ Facebook
ผู้ลงประกาศ : ณธนา ไตรชิระสุนทร
เบอร์โทร : 0849895524
อีเมล์ : mata1044@hotmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จํากัด : ที่อยู่ 165/42-44 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
จังหวัด : กรุงเทพฯ 10220
ลงประกาศ : 03/03/2565 12:28:53
อัพเดตล่าสุด : 13/05/2565 15:59:02
 
PS6409130004640
98 บาท
สร้างเพจ A978
ผู้ลงประกาศ : ณธนา
เบอร์โทร : 0849895524
อีเมล์ : mata1044@hotmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จํากัด 165/42-44 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
จังหวัด : กรุงเทพฯ 10220
ลงประกาศ : 03/03/2565 12:28:10
อัพเดตล่าสุด : 13/05/2565 15:53:41
 
PS6504280007737
0 บาท
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ จีน ไทยและภาษานานาชาติอื่น ๆ เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง
ผู้ลงประกาศ : seoready planet
เบอร์โทร : 0996982136
อีเมล์ : blseoreadyplanet@gmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : ////
จังหวัด : กรุงเทพฯ 10400
ลงประกาศ : 28/04/2565 19:15:35
อัพเดตล่าสุด : 28/04/2565 19:15:35
 
PS6409110004610
98 บาท
สร้าง เพจ
ผู้ลงประกาศ : ณธนา
เบอร์โทร : 0849895524
อีเมล์ : mata1044@hotmail.com
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จํากัด 165/42-44 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
จังหวัด : กรุงเทพฯ 10220
ลงประกาศ : 03/03/2565 12:28:23
อัพเดตล่าสุด : 18/03/2565 18:22:51